top of page

Hypnoterapia

Mitä tarkoitetaan hypnoosilla tai hypnoterapialla? Hypnoosi on luonnollinen mielentila, jossa olemme suurimman osan päivästä, esimerkiksi keskittyessämme johonkin tehtävään ilman tietoisen mielen tarkkaavaisuutta tai ajaessamme autolla jonnekin ja huomatessamme olevammekin jo perillä. Olimme siis ajaessamme hypnoottisessa transsissa, emme tietoisesti keskittyneet jokaiseen käännökseen ja kaistanvaihtoon, vaan ajoimme ikään kuin automaattiohjauksella. Hypnoosi tarkoittaa siis tilaa, jossa tietoinen mieli on väistynyt hieman syrjään ja meillä on suora yhteys alitajuntaan. Ihmisen mielestä vain  n. 5 % on tietoista ajattelua, kun taas loput 95 % on alitajuista. Alitajunta ohjaa toimintaamme ja tunteitamme. 

Hypnoterapiassa terapeutti indusoi asiakkaalle hypnoottisen transsin ja antaa hänelle hyödyllisiä suggestioita esimerkiksi jonkin ongelman käsittelemiseksi tai negatiivisen tavan poistamiseksi. Hypnoterapia tarkoittaa siis käytännössä terapiaa, joka suoritetaan asiakkaan ollessa hypnoosissa. Kun terapian aikana asiakkaalla on suora pääsy alitajuisiin voimavaroihinsa, on terapiasta hänelle hyötyä paljon nopeammin ja saavutettu hyöty on pysyvämpää kuin pelkällä keskusteluterapialla. 

Monet suhtautuvat vielä hypnoosiin epäilevästi, miettien voidaanko heidät ylipäätään hypnotisoida, tai ovatko he sitten hypnotisoijan vallassa. Mitä jos hypnotisoijalle tapahtuu jotakin asiakkaan ollessa hypnoosissa? 

Kaikki hypnoosi on käytännössä itsehypnoosia, eli asiakas itse päättää mennä transsiin ja on koko ajan kontrollissa siitä mitä tapahtuu. Hypnotisoitu henkilö ei ole kenenkään vallassa, eikä hänelle voida syöttää haitallisia tai negatiivisia suggestioita. Mikäli hypnotisoija yrittäisi esimerkiksi antaa suggestion laittaa hänen tililleen tuhat euroa, asiakas tulisi välittömästi pois transsista, koska suggestio olisi niin outo. Asiakkaalla on siis koko ajan kontrolli tilanteesta. Mikäli siis jotakin tapahtuisi terapeutille session aikana, tulisi asiakas pois transsista normaalitilaan ja pystyisi reagoimaan, samalla tavalla kuin hän pystyisi reagoimaan ajaessaan autoa transsinkaltaisessa tilassa, jos vaaratilanne sattuisi tiellä. Suurin este sille, ettei ihmistä voida hypnotisoida, on pelko. Siksi oikeiden tietojen saaminen hypnoosista ja hyvä luottamussuhde terapeuttiin on ensiarvoisen tärkeää hypnoterapian onnistumiseksi. 

Hypnoterapiaa voidaan käyttää esimerkiksi erilaisten ongelmien käsittelyssä tai haitallisten tapojen, kuten tupakoinnin, lopettamisessa. Myös erilaisia traumoja voidaan käsitellä hypnoterapiassa, jolloin traumaattista tapahtumaa ei tarvitse käydä uudestaan läpi, vaan sen voi käsitellä dissosioituneessa tilassa, ikään kuin itseään kauempaa katsellen. Hypnoterapiaa käytetään tukemaan raskaaksi tulemista esim. IVF-hoitojen yhteydessä, poistamaan synnytykseen liittyviä pelkoja tai esimerkiksi neulakammoa tai traumaattisen synnytyskokemuksen käsittelemiseen.

Hypnoterapia 80 e/1,5 h, laskutus käytetyn ajan mukaan. Onnistuu myös netin välityksellä!

Female Hypnotherapy Patient

Tästä pääset suoraan nettiajanvarauskalenteriin, jonka kautta voit varata etähoitoaikoja homeopatiaan, Reikihoitoon tai hypnoterapiaan:

https://www.nightshifthypnotherapy.com/varaa-aika

bottom of page