top of page

Mikä on doula?

Doula on Suomessa vielä melko tuntematon käsite, muualla maailmalla doulaamisessa on pidemmät perinteet. Doula on äidin ja kumppanin synnytystukihenkilö.

 

Monet ehkä ajattelevat, että doulaa tarvitaan vain silloin, kun äiti jostain syystä synnyttää yksin. Kuitenkin doulasta on myös paljon hyötyä, vaikka isä tai kumppani olisikin tulossa synnytykseen mukaan.

Doula Turku Helsinki

Doula on ensisijaisesti äidin henkinen tuki synnytyksen ajan. Doula on ainoa henkilö isän tai kumppanin lisäksi, joka on paikalla jatkuvasti, kätilöt kun puolestaan hoitavat yleensä sairaaloissa useampia synnyttäjiä samanaikaisesti, eivätkä ehdi olla yhden ihmisen kanssa koko ajan. Kätilöiden vuorot myös voivat vaihtua kesken synnytyksen, ja paikalle saattaa tupsahtaa aivan uusi kätilö. Isä tai kumppani saattaa olla hermostunut eikä oikein tiedä, miten voisi parhaiten äidin oloa helpottaa.

Doulan tehtäviin kuuluu laatia synnyttäjän ja hänen kumppaninsa kanssa synnytyssuunnitelma ja toivelista. Mietimme yhdessä, millaisen synnytyksen juuri sinä haluat kokea ja miten sinun synnytyksestäsi tulisi mahdollisimman hyvä ja voimaannuttava kokemus. Doulan tehtävä on auttaa sairaalaympäristössä pitämään kiinni äidin toiveista ja tukea äitiä sekä kumppania koko prosessin ajan.

Doulan erikoisosaamiseen kuuluvat lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät, joita tarvitaan erityisesti synnytyksen siinä vaiheessa, kun ollaan vielä kotona. Doulan kanssa voidaan jo etukäteen käydä läpi erilaisia lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja sekä asentoja ja rentoutus- ja hengitystekniikoita, jotka synnytyksessä ovat hyödyksi. Doula neuvoo myös kumppania ihan kädestä pitäen, mitä tehdä ja miten ja missä vaiheessa. 

Doula on äidin henkinen tuki, ja moni synnytyspelosta kärsivä haluaakin tästä syystä doulan tuekseen. Doulan kanssa itseä askarruttavia/pelottavia asioita voi käydä läpi jo etukäteen ja doula tarjoaa tietoa synnytyksen eri vaiheista ja mahdollisista sudenkuopista, jotta ne voitaisiin välttää. Myös synnytyksen jälkipuinti kuuluu pakettiin. 

Mikäli haluat täysin luonnollisen, lääkkeettömän synnytyksen, doulan merkitys korostuu lääkkeettömien kivunlievityskeinojen tarjoajana. Doulalta saat myös konkreettisia välineitä, kuten synnytysaltaan käyttöösi helposti. Omaan erikoisosaamiseeni kuuluu homeopatian käyttö synnytyksessä sekä vesisynnytys ja hypnosynnytysmenetelmät. Doulan voi myös tilata kotisynnytykseen tueksi.

Mitä doula ei ole?

Doula ei ole lääketieteen ammattilainen, joten doula ei ota kantaa lääketieteellisiin asioihin eikä tee toimenpiteitä, kuten sisätutkimuksia. Nämä asiat ovat aina kätilön vastuulla. Doulalla on kuitenkin tietoa synnytyksen fysiologisesta kulusta ja eri vaiheista, ja näistä doula voi tarjota tietoa ennen synnytystä. Doula ei koskaan tee päätöksiä tai puhu synnyttäjän puolesta, vaan doulan tehtävä on ainoastaan tukea synnyttäjää tämän toiveissa. Doula ei myöskään ole terapeutti tai mielenterveystyön ammattilainen, vaikka doula tarjoaakin synnyttäjälle henkistä ja psyykkistä tukea sekä keskustelupalveluja. Doulan ei myöskään ole tarkoitus korvata isää/kumppania synnytyksessä, vaan doulan ansiosta kumppani saa paremmat eväät olla äidin tukena. Karkeasti työnjako menee niin, että kätilö on vastuussa lääketieteellisistä toimenpiteistä sekä tarkkailee vauvan ja äidin fyysistä hyvinvointia, isä/kumppani on äidin fyysisenä tukena ja tarjoaa läheisyyttä ja hellyyttä, ja doula tarjoaa äidille sekä kumppanille henkistä tukea ja valmennusta/tietoa sekä lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja. 

Doulan tutkitut hyödyt

Doulan hyödyistä synnytyksessä on olemassa yllättävänkin paljon tutkimusnäyttöä. Doulan mukanaolo synnytyksessä vähentää keisarinleikkauksia sekä ennenaikaisia syntymiä ja doulasta on erityistä hyötyä äideille, jotka haluavat synnyttää alateitse keisarinleikkauksen jälkeen. Doulan käyttö vähentää selkeästi äitiyshuollon kustannuksia. Doulaa käyttävien äitien vauvat ovat vähemmän todennäköisesti pienipainoisia, äideille ja heidän vauvoilleen tulee vähemään komplikaatioita ja imetys onnistuu todennäköisemmin ja kestää pidempään. Äidit ja heidän kumppaninsa arvostavat doulan antamaa tukea synnytyksessä ja kokevat sen positiivisena.

 

  • Synnytysten kesto lyhenee 25 %,

  • keisarinleikkauksen riski on 28 % pienempi,

  • epiduraalipyynnöt vähenevät 60 %,

  • synteettisen oksitosiinin käyttö vähenee 40 %,

  • imukuppia käytetään 40 % vähemmän,

  • keisarinleikkaukset vähenevät 50 %.

  • Lisäksi äidit kokevat vähemmän synnytyspettymystä doulan ansiosta.

Tutkimuksia doulien hyödyistä:


Smith H, Peterson N, Lagrew D, Main E. 2016. Toolkit to Support Vaginal Birth and Reduce Primary Cesareans: A Quality Improvement Toolkit. Stanford, CA: California Maternal Quality Care Collaborative.

Kozhimannil, Katy B. et al. (2016). Modeling The Cost-Effectiveness Of Doula Care Associated With Reductions In Preterm Birth And Cesarean Delivery. Birth, n/a – n/a. Web.

Kozhimannil, Katy B. et al. (2013). Doula Care, Birth Outcomes, And Costs Among Medicaid Beneficiaries. Am J Public Health, 103.4, e113-e121.

Kozhimannil K.B., Attanasio L.B., Jou J., Joarnt L.K., Johnson P.J., Gjerdingen D.K. (2014). Potential benefits of increased access to doula support during childbirth. American Journal of Managed Care, 20(8): e111-e121.

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2014). Safe prevention of the primary cesarean delivery. Obstetric Care Consensus No. 1. Obstet Gynecol, 123, 693–711.

Amram, NL et al. (2014) How birth doulas help clients adapt to changes in circumstances, clinical care, and client preferences during labor.

Kenneth, J. Gruber et al. (2013) Impact of Doulas on Healthy Birth Outcomes.

Hodnett, E. D., S. Gates, et al. (2012) Continuous support for women during childbirth.

Keenan, P. (2000) Benefits of massage therapy and use of a doula during labor and childbirth.

Rosen, P. (2004) Supporting women in labor: analysis of different types of caregivers.

bottom of page